جستجوی پیشرفته:

بازه قیمت:

تا

{{priceTo}} تومان

از

{{priceFrom}} تومان

جنسیت قابل پذیرش:

امکانات باشگاه:

فیلتر
آكادمي پينگ پنگ بهان

آكادمي پينگ پنگ بهان

آکادمی تنیس روی میز توانا

آکادمی تنیس روی میز توانا

کلوپ خصوصی گپ

کلوپ خصوصی گپ

آکادمی تنیس روی میز امین یزد

آکادمی تنیس روی میز امین یزد

باشگاه پینگ پنگ شهید مرغوبکار

باشگاه پینگ پنگ شهید مرغوبکار

مجموعه ورزشی بنی جمالی

مجموعه ورزشی بنی جمالی

سالن تنیس روی میز پویا

سالن تنیس روی میز پویا

مجتمع ورزشی شهید فلاحی

مجتمع ورزشی شهید فلاحی

باشگاه پینگ پنگ بانک سپه

باشگاه پینگ پنگ بانک سپه

باشگاه تنیس روی میز پردیس

باشگاه تنیس روی میز پردیس