سوالات متداول

1- اسپرت رزرو چیست؟
اسپرت رزرو جامع ترین راهنمای باشگاه های ورزشی در ایران است که انواع باشگاه های ورزشی در رشته های مختلف را با تفکیک هر رشته و هر شهر معرفی نموده است.

2-  آیا باشگاه های ورزشی معرفی شده در سایت دارای تخفیف نیز هستند؟
ممکن است هر باشگاه ورزشی به صورت دوره ای یا برای دوره های خاص تخفیف ارائه دهد، در صورت ارائه تخفیف از طرف باشگاه ها، باشگاه های تخفیف دار را در اسپرت رزرو معرفی خواهیم کرد.