@najafi_birgani

ابراهیم نجفی بیرگانی

ابراهیم نجفی بیرگانی

تهران
آقا
جنسیت
8 سال
سابقه
جودو

درباره ابراهیم نجفی بیرگانی

جودو ورزشی رزمی است که خاستگاه آن ژاپن است. این ورزش سالیان زیادی است که در مسابقات المپیک پذیرفته شده است. جودو را بنیانگذار آن "کانو" از هنر رزمی جوجیتسو استخراج کرده و هویتی مستقل به آن داده است. آنچه زمانی برای درگیری و آسیب رساندن به دشمنان استفاده می شد امروزه در خدمت تندرستی جسم و روح انسان درآمده است. تنوع و زیبایی فنون جودو می تواند ورزشکاران این رشته را از کودکی تا سالمندی شیفته خود سازد.

09199006427

گالری تصاویر

ابراهیم نجفی بیرگانی
ابراهیم نجفی بیرگانی
ابراهیم نجفی بیرگانی
ابراهیم نجفی بیرگانی
ساخته شده توسط