@moghimian

عظیمه مقیمیان

عظیمه مقیمیان

یزد
خانم
جنسیت
2 سال
سابقه
بدنسازی

درباره عظیمه مقیمیان

کارت مربیگری 

شرکت در دوره باید و نباید های کار با دستگاه بدنسازی و حرکات صحیح بدنسازی

برنامه نویسی تغذیه ورزشی 

فعالیت در رشته های بدنسازی، اسکیت، والیبال 

09330981778

گالری تصاویر

عظیمه مقیمیان
ساخته شده توسط