@hassandonyavi

حسن دنیوی زاده

حسن دنیوی زاده

اهواز
آقا
جنسیت
9 سال
سابقه
کیک بوکسینگ
نینجا
بوکس

درباره حسن دنیوی زاده

دان 2 کیک بوکسینگ

دان یک نینجا رنجر

داور رسمی فدراسیون ورزش های رزمی

رئیس کمیته فایت و داوری استان خوزستان

قهرمان کمربند طلا مسابقات کشوری سال 97

مدرس کتاب داوری و فایت

09377765036
ساخته شده توسط