@hassandonyavi

حسن دنیوی زاده

حسن دنیوی زاده

اهواز
آقا
جنسیت
9 سال
سابقه
کیک بوکسینگ
نینجا
بوکس

درباره حسن دنیوی زاده

دان دو کیک بوکسینگ

دان دو نینجا رنجر

داور رسمی فدراسیون ورزش های رزمی

رئیس کمیته فایت و داوری استان خوزستان

قهرمان کمربند طلا مسابقات کشوری سال 97

مدرس کتاب داوری و فایت

09377765036

گالری تصاویر

حسن دنیوی زاده
حسن دنیوی زاده
حسن دنیوی زاده
حسن دنیوی زاده
ساخته شده توسط