@alihojaty

علی حجتی

علی حجتی

شیراز
آقا
جنسیت
5 سال
سابقه
بدنسازی

درباره علی حجتی

فیزیولوژیست و پژوهشگر علوم ورزشی

مربی جامع پرورش اندام و ورزش در آب

ارائه برنامه های تخصصی تمرین و تغذیه

افزایش و کاهش وزن و تناسب اندام ( آقایان و بانوان )

09398017893

گالری تصاویر

علی حجتی
علی حجتی
علی حجتی
ساخته شده توسط