@Shayanshahmoradi

شایان شاهمرادی

شایان شاهمرادی

تهران
آقا
جنسیت
11 سال
سابقه
رزمی
کیک بوکسینگ

درباره شایان شاهمرادی

مربی فدراسیون جهانی و مربی رسمی فدراسیون ورزشهای رزمی

داور جهانی و فدراسیون ورزشهای رزمی

قهرمان دو دوره مسابقات جهانی کیک بوکسینگ ژاپن و باکو

بیش از 10 عنوان قهرمانی بین المللی و چندین عنوان قهرمانی کشور

کارشناس ارشد فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

دارای مدرک تغذیه و ورزش تحت نظر دکتر کشاورز

09102382289

گالری تصاویر

شایان شاهمرادی
ساخته شده توسط