@Sambobehrouzkhani

بهروز خانی

بهروز خانی

رشت
آقا
جنسیت
21 سال
سابقه
جودو

درباره بهروز خانی

مربی ممتاز فدراسیون جودو

مربی سامبو

مربی دفاع شخصی

آموزش تخصصی MMA

 

09128885961

گالری تصاویر

بهروز خانی
بهروز خانی
بهروز خانی
بهروز خانی
بهروز خانی
بهروز خانی
ساخته شده توسط