@HamidKarimi

حمید کریمی

حمید کریمی

قزوین
آقا
جنسیت
3 سال
سابقه
کیک بوکسینگ
بوکس

درباره حمید کریمی

 

مربی و داور رسمی فدراسیون ورزش های رزمی 🥊🥋
رئیس کمیته امور استان‌ها و رئیس ایچماف استان‌ قزوین 

09329000175

گالری تصاویر

حمید کریمی
ساخته شده توسط